Principalele obiective:

1. Promovarea ştiinţifică a imaginii UPB-lui în străinătate şi atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini;

2. Promovarea ofertei noastre educaţionale la nivel internaţional;

3. Elaborarea de materiale promoţionale şi participarea la târguri educaţionale în vederea promovării ofertei UPB-ului şi atragerii de studenţi străini.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, avem în vedere:

  • creşterea prestigiului internaţional al universităţii prin armonizarea curriculei cu cea a universităţilor similare din străinătate şi actualizarea periodică a acesteia; totodată se vor sprijini şi permanentiza acţiunile de invitare a profesorilor recunoscuţi internaţional de la universităţile din străinătate precum şi delegarea cadrelor didactice de prestigiu din universitatea noastră pentru a ţine prelegeri la universităţi din ţările potenţial furnizoare de studenţi străini (ţările Maghrebului, Africa, China, India, Pakistan, Asia de Sud Est, America de Sud, etc);
  • elaborarea unui “Ghid al studentului” redactat în principalele limbi de circulaţie internaţională destinat cetăţenilor din alte state care doresc să studieze în universitatea noastră;
  • sprijinirea creării unei forme instituţionalizate a “Clubului foştilor studenţi străini din UPB”, ce va purta numele de precum şi realizarea unui forum/chat-room (cu folosirea limbii române) pentru schimb de experienţă, sfaturi, întrebări, etc. formulate de grupuri ţintă;
  • realizarea unui “catalog de bune practici” în domeniu şi promovarea acestuia;
  • organizarea, în colaborare cu Ministerul Turismului, a unor tabere (tematice) de vară pentru studenţii străini şi/sau cetăţenii străini care studiază/au studiat în România;
  • sprijinirea în realizarea de parteneriate universitare cu universităţi similare din străinătate
  • întâlniri formale şi informale cu reprezentanţii ambasadelor şi consulatelor ţărilor potenţial furnizoare de studenţi străini, cu participarea nemijlocită a Direcţiei Studenţi Internaţionali
  • realizarea unei legături permanente cu firmele de recrutare a studenţilor străini, recunoscute de guvernele ţărilor de provenienţă.

4. Primirea şi analizarea dosarelor de studii prezentate de cetăţenii străini, care şi-au exprimat dorinţa de a studia la UPB, în vederea eliberării – urmare a preacceptului universităţii – a scrisorii de acceptare la studii de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Direcţia Parteneriate Internaţionale şi Românii de Pretutindeni;

5. Strângerea datelor necesarea întocmirii Registrului Unic al Studenţilor Străini;

6. Participarea la elaborarea, în parteneriat cu universităţile interesate, de proiecte finanţate din fonduri europeene;

7. Participarea la activităţi cu caracter general sau permanent care au ca scopuri organizarea şi coordonarea de seminarii, conferinţe şi reuniuni la nivel naţional şi internaţional pentru promovarea sistemului educativ din România.