Ecranul de start / Noutăți / ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA A III-A

ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA A III-A

ANUNȚ IMPORTANT:

În Sesiunea a-III-a, admiterea la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR se realizează prin concurs de dosare.

Concursul se desfășoară prin intermediul platformei https://admitere.pub.ro.

Detalii importante legate de Sesiunea a III-a de admitere:

 • În Sesiunea III.L, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți.
 • Pentru toți candidații, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la disciplinele selectate, dintre probele susținute la Examenul de Bacalaureat sau poate opta pentru luarea în calcul a mediilor obținute în liceu la aceste discipline. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților. Pentru P1 disciplina este Matematică, iar pentru P2 disciplina este la alegere dintre Fizică, Informatică sau Economie.
 • Pentru toți candidații, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat.
 • Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 01 August.
 • În data de 20 septembrie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea III.

Taxa de înscriere. Cuantum/Plată/Scutire de plată:

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: Numele și Prenumele complet al candidatului (Ex. POPESCU M. Andrei), precum și Facultatea de bază (Ex. Inginerie Industrială și Robotică) la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

 1. Universitatea POLITEHNICA din București, IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)
 2. Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

ATENTIE: Pentru cei care aleg varianta de plata online va trebui sa aduca la inmatriculare dovada platii.


           Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și facultatea (Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică) la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), întrunul din conturile bancare menționate mai sus.

Documente solicitate pentru scutirea plății taxei de înscriere, se aplică după caz:

 • adeverință de angajat în sistemul de învățământ a unuia dintre părinți, eliberată de unitatea de învățământ la care acesta este angajat;
 • adeverințe de la centrele de plasament sau casele de copii, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament sau de la o casă de copii;
 • certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte;
 • certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii părinți;
 • dovada că este copil al eroilor martiri sau al răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989;
 • dovada că este copil al unui salariat din Universitatea POLITEHNICA din București;
 • cerere către Decanul facultății la care candidatul se înscrie la concurs (facultatea de bază), pentru scutirea de plată a taxei de înscriere însoțită de acte doveditoare care să ateste o situație materială precară, în special pentru candidații proveniți din mediul rural (cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei în care locuiesc părinții etc.).