Ecranul de start / Noutăți / ADMITERE LICENȚĂ 2020

ADMITERE LICENȚĂ 2020

INFORMATII UTILE ADMITERE LICENȚĂ 2020
În sesiunea iunie-iulie 2020, admiterea în UPB se face prin concurs de dosare.
Concursul se desfășoară prin intermediul platformei https://admitere.pub.ro.

Înmatriculare:

Înmatricularea candidaților declarați pre-admiși în Sesiunea I – Preadmitere anticipată, se va realiza la sediul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și facultatea (Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica) la care acesta se înmatriculează.

De asemenea, pentru mai multe detalii cu privire la înmatricularea viitorilor studenți, cât și cu privire la locația sediului facultății FIIR, regăsiți în următorul link: http://imst.pub.ro/Upload/Admitere_FIIR_2020-Procedura_Inmatriculare_S1.pdf.

Înscrierea candidaților:

Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni:
-Sesiunea I: Admitere anticipata (01.06.2020 – 15.07.2020) (Pot participa elevii și absolvenții cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri.)
-Sesiunea II: Admitere (05.07.2020 – 29.07.2020) (Admitere pe baza rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat.)
-Sesiunea III: Admitere-completare (începând cu 30.07.2020 – până la completarea locurilor rămase neocupate după Sesiunile I și II)

Înscrierea pentru toate cele trei sesiuni, se face prin portalul https://admitere.pub.ro.

Fiecare Sesiune de admitere este împărțită în 3 faze:
-Faza I: Înscriere;
-Faza II: Admitere;
-Faza III: Validare și Înmatriculare.
Pentru mai multe detalii cu privire la Sesiunile de admitere accesați următorul link: http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/licenta/admitere-imst-2017 (click “Desfășurarea Concursului de Admitere”)

Înscrierea candidaților la concursul de admitere anticipată (sesiunea I) se va desfășura în perioada 01-22 iunie 2020.

Componența dosarului de concurs la înscrierea on-line în Sesiunea I
Pachet de documente necesar înscrierii candidaților:

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în
platforma https://admitere.pub.ro.
Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii –
copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma
https://admitere.pub.ro.
Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine
candidatul
Dovada achitării taxei de înscriere la concurs
Cererea de înscriere
Declarație pe proprie răspundere
Adeverință medicală

Pentru mai multe detalii cu privire la componența dosarului de concurs la înscrierea on-line, accesați link-ul următor: http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_IV_Regulament.pdf.