ADMITERE ANTICIPATĂ: 01.02.2023 – 14.07.2023

Pentru a te înscrie la Programul de Studii Logistică Industrială va trebui să iți faci cont până pe 22 iunie pe  https://admitere.pub.ro/ si să completezi toate câmpurile din formularul de înscriere, selectând Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, domeniul de studii Inginerie Industrială.

Alegerea specializării Logistică Industrială se va face la înmatriculare (atunci cand vor fi depuse in original documentele la secretariatul facultății de Inginerie Industrială și Robotică)!

Această sesiune este dedicată:

Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului. Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs

Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat.

Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată a unui loc pentru studii în UPB. Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.

Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (prin concurs), în limita locurilor disponibile și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Validare pre admiși și înmatriculare admiși anticipat.

Faza I – ÎNSCRIERE: 01.02.2023 – 22.06.2023

• În Sesiunea I, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți.

• Pentru Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu.

• Pentru Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele la unele discipline, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților. Pentru P1 disciplina este Matematică iar pentru P2 disciplina este la alegere dintre Fizică, Informatică, Economie, Chimie organică, Biologie, Procesarea computerizată a imaginii.

• Pentru Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul total), la care se adaugă punctajul obținut baza participărilor la diverse activități extracurriculare – atestate și calificări extracurriculare, participări la concursuri școlare, activități de voluntariat etc. (pentru restul de 10% din punctajul total).

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ: 27.06.2023 – 29.06.2023

• Pentru candidații care au participat la Faza I, rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 27 iunie, ora 16:00.

• Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro .

• Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 28 iunie, ora 16:00 prin platforma https://admitere.pub.ro .

• Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 29 iunie, ora 16:00.

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT:

10.07.2023 – 13.07.2022

• Pentru a fi admis și înmatriculat, candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate la înscriere), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.

• Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și terminând pe 12 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.

• În data de 13 iulie, ora 18:00, vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea I.

• Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concursul de admitere.

În ziua de 13 iulie, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 14 iulie 2023.

Pentru suportul în procesul de înscriere la programul de studii Logistică Industrială ne puteți contacta la: 0722 604 606

 


Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea în anul universitar 2023-2024 la studiile de Masterat ale Universităţii POLITEHNICA Bucureşti şi aveţi posibilitatea de a înregistra online datele de înscriere.

Calendarul celor 4 sesiuni de admitere:
Sesiunea I Admitere anticipată 2023
Înscrierea candidaților                     3.04 – 13.05.2023               Taxa înscriere: 50 RON
Concurs de admitere                     15.05 – 18.05.2023
Comunicarea rezultatelor              16.05 – 19.05.2023
Înmatricularea candidaților             3.07 – 31.07.2023
Sesiunea II Iulie 2023
Înscrierea candidaților                     1.07 – 10.07.2023                Taxa înscriere: 100 RON
Concurs de admitere                     12.07 – 14.07.2023
Comunicarea rezultatelor              12.07 – 16.07.2023
Înmatricularea candidaților           12.07 – 31.07.2023
Sesiunea III Septembrie 2023
Înscrierea candidaților                   4.09 – 15.09.2023                 Taxa înscriere: 100 RON
Concurs de admitere                    18.09 – 19.09.2023
Comunicarea rezultatelor             18.09 – 20.09.2023
Înmatricularea candidaților          18.09 – 23.09.2023
 

Modul de înscriere și conținutul dosarului sunt precizate mai jos.
În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 8 și 26 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Documente utile – detalii privind desfăşurarea concursului de admitere master

Modul de înscriere și conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2023-2024, candidații depun online pe acest site sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip completată (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii)

b) diploma de bacalaureat;

c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

e) certificatul de naștere;

f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

g) buletin/carte de identitate/pașaport;

h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; recomandăm modalitatea de plată online în această platformă, după completarea datelor de înscriere. Taxa poate fi plătită și prin transfer bancar sau numerar (detalii aici).

i) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;

j) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:

• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b), (c), (d) și (f).

Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat.

Domeniu / Program de studiu de licenta:
Inginerie Industriala / Logistica Industriala