INFORMATII UTILE ADMITERE 2018
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, candidații se pot preînscrie online pe site-ul http://admitere.pub.ro.
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se va desfășura in perioada 9-14 iulie 2018, zilnic intre orele 9:00-16:00.
Concursul pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 are loc în zilele de 16 și 17 iulie 2018. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00 și are durata de 2 ore.

Actele necesare pentru inscriere :

  • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie legalizata a certificatului de nastere;
  • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

Plan de invatamant.

Inscrierea la studii universitare de masterat pentru anul univ. 2017 – 2018 se va derula in doua sesiuni:

  • Sesiunea I: 4 iulie – 22 iulie 2018 (taxa de înscriere este de 100 lei) Program Luni-Vineri 9:00-15:00, sala CB111
  • Sesiunea a II-a: 28 iulie – 14 septembrie 2018 (taxa de înscriere este de 125 lei)

Examen: 15 – 16 septembrie 2018 (susținerea probei de concurs, afișarea rezultatelor).

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
f) certificatul de naştere, în copie legalizată;
g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
i) buletin/carte de identitate, în copie;
j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 19.09.2016 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Domeniu / Program de studiu de licenta:
Inginerie Industriala / Logistica Industriala – 90 locuri

 
 
 
forbrukslån til bil | forbrukslånhjelpen.no forbrukslån lett å få